ĐÓNG
Giao hữu quốc tế
Austria – Brazil
Thứ 4:19/11 0:00
Tây Ban Nha – Đức
Thứ 4:19/11 1:45
Bồ Đào Nha – Argentina
Thứ 4:19/11 1:45
Scotland – England
Thứ 4:19/11 2:00
France – Sweden
Thứ 4:19/11 2:00